You are currently viewing „Wartość architektury Muranowa” – pierwsza taka debata o Muranowie

„Wartość architektury Muranowa” – pierwsza taka debata o Muranowie

Debata „Wartość architektury Muranowa” odbędzie się 28 czerwca 2023 r. o godz. 17.30 w Centrum Aktywności Międzypokoleniowej przy ul. Nowolipie 25B. Będzie można ją zobaczyć również na streamingu na Facebooku.

To pierwsza debata o architekturze Muranowa. Otworzy ona Festiwal Muranów leży nam na sercu, który od tego roku koncentruje się nie tylko wokół sąsiedzkiego świętowania, ale także wokół odkrywania charakteru i różnorodności osiedla.

– Na debacie spotkamy się w gronie mieszkańców, ekspertów, społeczników oraz urzędników, by porozmawiać o architekturze Muranowa oraz jej wartościowych walorach – zapowiada współorganizator Marek Ślusarz. – Dziś Muranów, osiedle pomnik, jest zagrożone dogęszczaniem oraz naruszeniem urbanistycznej spójności. Coraz więcej mówimy więc o tym, co kryje się za koncepcją Bohdana Lacherta – architekta Muranowa Południowego, który pozostawił po sobie niezwykle ciekawe i spójne założenie urbanistyczno-architektoniczne.

Jak dodaje, dzieje się to dzięki staraniom mieszkańców, SOS dla podwórek na Muranowie i fundacji Jeden Muranów, która złożyła do Wojewódzkiego Mazowieckiego Konserwatora Zabytków wniosek o wpisanie do rejestru zabytków układu urbanistycznego i zespołu budowlanego Muranowa Południowego według zakresu i granic określonych już w Gminnej Ewidencji Zabytków 

Debata odbędzie się 28 czerwca 2023 r. w Centrum Aktywności Międzypokoleniowej o godz. 17:30. Wstęp wolny – nie obowiązują zapisy. Nie trzeba uczestniczyć aktywnie w dyskusji, jednakże będzie szansa na zadanie pytań zaproszonym gościom i gościni. Na miejscu dostępny będzie tłumacz języka migowego oraz możliwość skorzystania z pętli indukcyjnej. Budynek jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

O koncepcji, detalach, specyfice architektonicznej osiedla, a także prawnej ochronie rozmawiać będą:

Michał Krasucki – historyk sztuki, varsavianista. Od 2015 r. pracuje w Urzędzie m.st. Warszawy, najpierw jak zastępca, a od 2016 r. jako Stołeczny Konserwator Zabytków. Inicjator licznych przedsięwzięć związanych z popularyzacją oraz ochroną warszawskich zabytków (np. Festiwal Otwarte Mieszkania). W ramach pracy zawodowej pełni szereg funkcji związanych z warszawskim dziedzictwem, m.in. przewodniczy obradom Zespołu ds. Warszawskich Pracowni Historycznych i Zespołu ds. Pomników i Upamiętnień. Od 2021 r. Pełnomocnik Prezydenta miasta ds. UNESCO. W ostatnich trzech latach koordynator regionalny Sekretariatu OWHC (Organizacja Miast UNESCO) na Europę Środkowo-Wschodnią. Autor wielu artykułów i popularnonaukowych publikacji z zakresu problematyki architektury warszawskiej m.in. Warszawskiego Dziedzictwa Postindustrialnego oraz ŻOL. Ilustrowanego atlasu architektury Żoliborza.

Grzegorz Mika – architekt, varsavianista, autor strony “Warszawski Modernizm 1905 – 1939”, współtwórca czasopisma studentów WAPW, „Arcytektura”. Poza czynną pracą projektową, zajmuje się badaniem warszawskiej architektury XX wieku w kontekście światowego rozwoju modernizmu. Od prawie czterech lat prowadzi stronę internetową „Warszawski Modernizm 1905 – 1939”, zajmującą się dokumentowaniem, opisywaniem i promocją warszawskiej architektury okresu międzywojennego. Organizator kilkudziesięciu spacerów architektonicznych oraz cyklów wykładów poświęconych architekturze, urbanistyce i projektantom Warszawy XX wieku, realizowanych dla Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Niepodległości.

Ewa Ziajkowska – historyczka sztuki, autorka wytycznych planu miejscowego dla Muranowa. Od 2002 roku związana zawodowo ze służbami konserwatorskimi. Specjalizująca się w badaniach architektury i urbanistyki. Współautorka ‘PRA. Atlasu architektury warszawskiej Pragi’ czy ‘Poradnika dobrych praktyk architektonicznych dla Muranowa’. Autorka licznych artykułów, opracowań, a przede wszystkim zaleceń i wytycznych konserwatorskich do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, między innymi dla Jazdowa, Muranowa czy Mariensztatu. Kuratorka wystaw i wydarzeń w Muzeum Warszawskiej Pragi. Członkini Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Doktorantka Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej.

Rafał Kowalczyk – muranowski aktywista, “zielony partyzant”, założyciel strony S.O.S. dla Podwórek na Muranowie, główny inicjator upamiętnienia Bohdana Lacherta nazwą skweru na wolskim Muranowie, twórca edukacyjnego cyklu filmowego “120. urodziny Lacherta”, pomysłodawca odremontowania muranowskiej fontanny z żabami.

Debatę poprowadzi Marek Ślusarz – prezes Fundacji Jeden Muranów oraz inicjator Partnerstwa Przepis na Muranów.

***

Cykl spotkań, dyskusji i debat o architekturze Muranowa to część Festiwalu „Muranów leży nam na sercu”, który od tego roku koncentruje się nie tylko wokół sąsiedzkiego świętowania, ale także wokół odkrywania charakteru i różnorodności osiedla. Tworzy on przestrzeń do poznawania kultury Muranowa, zarówno tej materialnej, jak i niematerialnej – stanowiącej genius loci osiedla oraz obserwowania jej zachodzących przemian.

Festiwal „Muranów leży nam na sercu” to coroczne społeczno-kulturalne wydarzenie na warszawskim Muranowie, które przyciąga setki mieszkańców i mieszkanek w celu wspólnego świętowania. Pierwszy festiwal odbył się w 2013 r. przy ul. Miłej 22 staraniem kilku sąsiadów, którzy chcieli tchnąć w swoje podwórko trochę kultury. Od tamtego czasu skala wydarzenia nieustannie rośnie, a na scenie przy Miłej gościliśmy już m.in. Marię Sadowską, Marysię Czubaszek czy Krzysztofa Daukszewicza. Nieodłącznym elementem festiwalu od zawsze jest inaugurujący bieg dla dzieci „Muraton” oraz inspirujące występy i koncerty. W tym roku do muzycznego i podwórkowego świętowania dołączy także cykl spotkań, dyskusji i debat o architekturze Muranowa. Dzięki niemu mieszkańcy i mieszkanki będą mogli wspólnie z ekspertami odkrywać charakter i różnorodność swojego osiedla, a także poznawać jego materialną i niematerialną kulturę.

Organizator: Fundacja Jeden Muranów

Partnerzy: S.O.S. dla podwórek na Muranowie | Partnerstwo lokalne Przepis na Muranów

Projekt jest współfinansowany przez m. st. Warszawa

Dodaj komentarz