biuro@osiedle-muranow.waw.pl

ul. Nowolipie 13/15, 
00-150 Warszawa

 

Rada Osiedla Muranów

Rada osiedla jest najniższym szczeblem samorządu terytorialnego, przewidzianym ustawą o samorządzie gminnym.

Wypełnia funkcję opiniodawczej jednostki pomocniczej dla władz Dzielnicy oraz służy mieszkańcom jako organ pośredniczący pomiędzy ogółem mieszkańców Osiedla i władzami Dzielnicy. 

W ramach swoich uprawnień, możliwości oraz kontaktów staramy się promować i wspierać inicjatywy lokalne mieszkańców. Dlatego w ramach działań integrujących i aktywizujących mieszkańców Muranowa przedstawiciele rady współpracują i uczestniczą w szeregu działań oraz inicjatyw Partnerstwa.