Logo Fundacja Sławek PNG

biuro@fundacjaslawek.org

ul. Gen. Andersa 29,
00-159 Warszawa

Nr telefonu:

22 258 19 97

Fundacja Sławek

Działalność fundacji koncentruje się na wspieraniu osób wykluczonych społecznie w drodze od wykluczenia do samodzielności. Specjaliści fundacji udzielają kompleksowej pomocy osobom borykającym się z długotrwałym bezrobociem, bezdomnością, uzależnieniami, problemami psychicznymi i niepełnosprawnością. Misją Fundacji Sławek jest także prowadzenie działań zmierzających do integracji mieszkańców Muranowa poprzez prowadzenie MAL Społecznik – Miejsca Aktywności Lokalnej przy ul. Andersa 29 w Warszawie. 

Fundacja Sławek jest partnerem inicjatywy Przepis na Muranów od 2019 roku.