nowolipie@camnowolipie.pl

ul. Nowolipie 25b,
01-002 Warszawa

Nr telefonu:

22 838 34 96

 

 

Centrum Aktywności

Międzypokoleniowej Nowolipie

Centrum Aktywności Międzypokoleniowej „Nowolipie” jest jednostką m.st. Warszawy, której celem jest kreowanie oraz współtworzenie działań na rzecz wzmacniania aktywności seniorek i seniorów oraz grup międzypokoleniowych. 

W ramach swoich działań CAM integruje wspólnotę sąsiedzką, dzielnicową i miejską, wzmacniając w ten sposób Warszawę w budowaniu wizerunku miasta przyjaznego i dostępnego dla osób w każdym wieku. CAM w partnerstwie „Przepis na Muranów” działa od 2018 roku.