boris@boris.org.pl

ul. Warecka 4/6,
 00-040 Warszawa

Nr telefonu:

22 890 94 49 

Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS

Animuje i wspiera od 2008 roku tworzenie Sieci Partnerstw Lokalnych w Warszawie. Od początku wspierał powstanie i tworzenie  Przepisu na Muranów.

Jest niezależnym stowarzyszeniem wspierającym wszelką aktywność obywatelską, w tym organizacje pozarządowe oraz inicjatywy społeczne i instytucje publiczne w działaniach na rzecz dobra publicznego. Pomaga wielu liderom rozwijać i budować swoje organizacje, tworzyć programy współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi i administracją samorządową, integrować trzeci sektor, wspierać powstawanie koalicji do rozwiązywania różnych problemów. Inicjuje i współtworzy nowe rozwiązania ogólnopolskie jak m.in. Centra Wolontariatu, Centra Aktywności Lokalnej czy Kręgi Wsparcia.